Overschrijven

OVERSCHRIJVEN VOETBAL 

Overschrijven naar een andere vereniging kan maar, moet ook voor 15 juni geregeld zijn.

Bij de nieuwe vereniging wordt er een overschrijvingsformulier aangevraagd,

vul dat in en lever het tijdig in bij de wedstrijdsecretaris van de desbetreffende afdeling van HCSV Zwaluwen’30.

Verder zijn alle maatregelen van kracht conform de hiervoor opgestelde regels.

Maak altijd eerst een afspraak met uw wedstrijdsecretaris om een en ander te regelen.

 

OVERSCHRIJVEN HANDBAL 

Overschrijven naar een andere vereniging is het hele jaar mogelijk , dit kan alleen als men elders hoger gaat spelen.

Maak altijd eerst een afspraak met uw wedstrijdsecretaris om een en ander te regelen.

 

Indien u zich wenst over te schrijven naar een nieuwe vereniging dient u een overschrijvingsformulier bij uw nieuwe vereniging aan te vragen. Overschrijven voor 15 juni .Vervolgens dient u telefonisch een afspraak te maken met de wedstrijdsecretaris van uw afdeling:

Voetbal    Bert van der Weg, 06-4656 4318Handbal: ................            

Zij zullen dan met u afspreken wanneer het formulier door u kan worden opgehaald, waarbij u dan een brief of het volledig ingevulde opzeggingsformulier heeft dat u zich af uitschrijft als lid van Zwaluwen. Voordat een afspraak wordt gemaakt zal wel worden nagegaan of er geen contributieachterstand is, of er nog boetes open en er zal worden nagegaan of alle door de vereniging uitgeleende kledingstukken compleet en volledig is ingeleverd. Vervolgens zal de Ledenmutatiekaart van Zwaluwen worden toegevoegd aan het overschrijvingsformulier. Het door Zwaluwen getekende overschrijvingsformulier met de ledenmutatiekaart dient u vervolgens in te leveren bij uw nieuwe vereniging.

 

Geen verdere artikelen gevonden.