Opzeggen

Wilt u het lidmaatschap van Zwaluwen opzeggen dan gelden daarbij de volgende spelregels:

  1. de opzegging dient schriftelijk gemeld te worden aan het Algemeen secretariaat van Zwaluwen'30, Postbus 1048, 1620 KA Hoorn.

    Bij opzeggen wordt  de opzegging schriftelijk bevestigd. De bevestiging is het bewijs dat er tijdig is opgezegd en ook verwerkt. Mondelinge afmelding of mededeling bij een elftalleider, aanvoerder of een lid van de jeugdcommissie wordt niet aanvaard. Een foute wijze van bedanken zal vrijwel altijd financiële consequenties hebben, die de vereniging verhaalt op betrokkene(n). Om heel duidelijk te zijn: iemand die niet op tijd en volgens de regels opzegt, zit nog een jaar vast aan HCSV Zwaluwen ’30.

  2. het lidmaatschap van Zwaluwen geldt altijd voor één jaar en wel vanaf 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar. Opzeggingen van het lidmaatschap moeten uiterlijk op 31 mei van het jaar in ons bezit zijn.
  3. Overschrijven naar een andere vereniging kan maar moet ook voor 15 juni geregeld zijn. Bij de nieuwe vereniging vraagt een overschrijvingsformulier aan, vul dat volledig in en lever het tijdig ter ondertekening in bij de secretaris van Zwaluwen'30.
    Als er nog contributiebedragen of boetes open staan dan dienen die eerst contant te worden betaald.
  4. Wilt u tijdens het seizoen uw lidmaatschap opzeggen? Dat kan maar er wordt geen contributie teruggegeven.
  5. Leden die om welke reden dan ook aan het einde van het seizoen een contributieschuld hebben (of nog openstaande boetes niet hebben betaald), worden automatisch uitgeschreven als lid en komen op de zgn. 'zwarte lijst".
Geen verdere artikelen gevonden.