In memoriam

In Memoriam

Op zaterdag 27 december 2014 ontvingen wij het droeve bericht dat

DENNIS SOMBROEK

Speler van het Zwaluwen'30 G-Team plotseling is overleden.
Dennis was op 11 december jl. 43 jaar geworden.
Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

HCSV Zwaluwen'30

Rouwcirculaire>>

R. Valentein

Oud-scheidsrechter en Assistent-Scheidsrechter
REIN VALENTIJN
is op 16 december jl. na een lang ziekbed overleden. Rein mocht 72 jaar worden.

Rein Valentijn heeft jarenlang als scheidsrechter gefungeerd bij de Hoornse voetbalverenigingen. Je deed nooit vergeefs een beroep op hem.

Bij Zwaluwen’30 is Rein ook assistent-scheidsrechter van het 1e elftal geweest.

Zwaluwen’30 is Rein Valentijn veel dank verschuldigd voor alle door hem in goede banen geleide wedstrijden. Bedankt Rein!

Het Bestuur en de Leden van de HCSV “Zwaluwen’30 wensen zijn familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van het verdriet bij het overlijden van Rein.

In Memoriam

Op 26 november jl.  bereikte ons het bericht dat is overleden

 

MAGDA BAKHUIJSEN-SCHOUTEN, in de leeftijd van 66 jaar.

 

Magda was de echtgenote van onze op 23 juli 2011 overleden

Erelid- en Gouden Zwaluwdrager Willem Bakhuijsen.

 

Wij wensen Sander en Monique, de kleinkinderen
en de verdere familie en nabestaanden
heel veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Bestuur en Leden van de HCSV “Zwaluwen’30”

In Memoriam

 

IN MEMORIAM


Kopie van lintje Bram (24).jpg

 

BRAM JONGKEES

 


In Memoriam Henk Berkhof

 

IN MEMORIAM


Tot ons verdriet hebben wij vernomen dat op 10 mei jl. is overleden

 

HENK BERKHOF


Henk is bijna 68 jaar geworden

In Memoriam

 

IN MEMORIAM

TOONE VAN DER LAAN

 

 

In Memoriam Henk Soepboer

IN MEMORIAM

Vanmorgen bereikte ons het droevige bericht dat vannacht onze
Oud-voorzitter, Gouden Zwaluwdrager en Erelid

Henk Soepboer
in de leeftijd van 78 jaar is overleden.

De HCSV “Zwaluwen’30” is Henk Soepboer heel veel dank verschuldigd voor
zijn jarenlange professionele en enthousiaste inzet voor de vereniging.

Wij wensen zijn vrouw Francien, de kinderen Marianne, Ronald en
Marcel en alle verdere Familieleden en Vrienden alle sterkte toe in de komende tijd.

 

U kunt afscheid nemen van Henk op
zondag 8 september van 11.00 tot 11.45 uur
in Uitvaartcentrum en Crematorium Hoorn, Berkhouterweg 26 te Hoorn.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
dinsdag 10 september om 11.00 uur in genoemd crematorium.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer aldaar.


4 september 2013 Het Bestuur van de HCSV “Zwaluwen’30”, Hoorn.

 

In Memoriam

sponsorschap blz 9 2e foto - kopie.JPG

CEES BIESOT 

Familie Bakhuijsen

Dankbetuiging Magda Bakhuijsen-Schouten

In Memoriam

 

 

Willem Bakhuijzen.jpgZaterdag 23 juli 2011, kregen wij het bericht dat

 

 

"ONZE GOUDEN WILLEM"

helaas veel te vroeg is overleden

 

Willem Bakhuijsen werd slechts 68 jaar